Bronasta doba

 17. stol. pr. n. št.–9. stol. pr. n. št.
 

  •  Bronasta doba je 800 let dolgo obdobje med 17. in 9. stoletjem pred našim štetjem.
  •  Razvoj orodja je vplival na pospešeno krčenje gozda in razvoj kmetijstva.
  •  Razvoj trgovanja je privedel do nastanka večjih družbenih in premoženjskih razlik.
  •  Posočje je bilo v tem času slabo obljudeno.
  •  Med najdbami je v Posočju poleg lončenine največ orožja: sekir, mečev in bodal. 
  •  Na območju Mosta na Soči so bile odkrite ostaline bronastodobne hiše.
0
Aplikacija je dostopna v pokončnem prikazu!

Skozi čas

Aplikacija je dostopna samo na mobilnih napravah