Železna doba

9. stol. pr. n. št.–1. stol. pr. n. št.
 

  •  Železna doba je 800 let dolgo obdobje med 9. in 1. stoletjem pred našim štetjem.
  •  Železnodobna kultura iz Posočja se je po Sveti Luciji (današnji Most na Soči) poimenovala svetolucijska.
  •  Zaradi bližnjih visokogorskih nahajališč železove rude se je v tem času v Posočju močno povečalo število prebivalstva.
  •  Osrednje železnodobno naselje v Posočju se je nahajalo na območju današnjega Mosta na Soči. 
  •  Na tem območju so arheologi odkrili največji železnodobni naselbinski kompleks in grobišče z območja jugovzhodnih Alp. 
  •  Najznačilnejša najdba tega časa je svetolucijska fibula iz 6. ali 5. stoletja pred našim štetjem.
0
Aplikacija je dostopna v pokončnem prikazu!

Skozi čas

Aplikacija je dostopna samo na mobilnih napravah