Rimska doba

 1. stol. pr. n. št.–5. stol. n. št.
 

  •  Rimska doba je 500 let dolgo obdobje med 1. stoletjem pred našim štetjem in 5. stoletjem našega štetja.
  •  Posočje je bilo v sklopu vojnih pohodov cesarja Avgusta priključeno rimski Italiji.
  •  V času Rimljanov so nastala v Sloveniji prva mesta: Emona, Celeja, Neviodunum, Petovijona.
  •  Na območju današnjega Mosta na Soči je v rimski dobi stala večja strnjena vasica (vicus) z napredno zidanimi objekti.
  •  Arheologi so na Mostu na Soči raziskali tudi rimsko grobišče z okoli 180 grobovi.
0
Aplikacija je dostopna v pokončnem prikazu!

Skozi čas

Aplikacija je dostopna samo na mobilnih napravah