Srednji in novi vek

5.–15. stol. n. št. (srednji vek)
15.–20. stol. n. št. (novi vek)
 

  •  Srednji vek obsega 1000 let dolgo obdobje med 5. in 15. stoletjem našega štetja. 
  •  Novi vek je dobrih 400 let dolgo obdobje od odkritja Amerike (1492) do konca prve svetovne vojne (1918).
  •  Arheološke najdbe z Mosta na Soči kažejo, da so Slovani Posočje poselili v 7. stoletju.
  •  Prvi fevdalni gospodje na Tolminskem so bili Oglejski patriarhi. Kasneje je bila oblast tudi v rokah Beneške republike in Habsburžanov.
  •  Most pri sv. Mavru je bil v srednjem veku edini most čez Sočo na odseku med Kobaridom in Kanalom.
0
Aplikacija je dostopna v pokončnem prikazu!

Skozi čas

Aplikacija je dostopna samo na mobilnih napravah