Tone Kralj, poslikave v cerkvi sv. Lucije

Tone Kralj, poslikave v cerkvi sv. Lucije

  • Avtor: David Štulc Zornik
  • Avtor: David Štulc Zornik
  • Avtor: David Štulc Zornik
  • Avtor: David Štulc Zornik
  • Avtor: David Štulc Zornik

Si Tone Kralj, uspešen slikar v domačem in mednarodnem prostoru. Nedavno so bila tvoja dela predstavljena v Parizu, Milanu, Los Angelesu, Beogradu, Ljubljani in na Dunaju. Leta 1940 se po daljšem obdobju vrneš na Most. Od leta 1927, ko si prenavljal oltarje v cerkvi sv. Lucije, se je marsikaj spremenilo: oženil si se in dobil hčer. Mostarskega župnika Abrama, pisatelja in ljubitelja planinstva, s katerim sta med prvim sodelovanjem postala odlična sogovornika, so zaradi fašizma premestili. Presenečen si tudi nad spremembo v pokrajini – letoviščarjem priljubljeno sotočje Idrijce in Soče je zalila jezerska voda. 

Delo velikega pomena
V zadnjih letih si dolga obdobja slikal na terenu, na slovenskem območju, ki je po prvi svetovni vojni pripadlo Italiji. Z narodno simboliko si poslikal in opremil veliko cerkva, kar je bilo zelo tvegano. S svojim likovnim nagovorom, premišljeno izbranimi motivi in nenazadnje s svojo prisotnostjo si krepil narodno zavest, s poslikavami in celovitim pristopom pri prenovi cerkve sv. Lucije pa prehitel čas in ustvaril spomenik, ki ga bo strokovna javnost prepoznala šele čez pol stoletja.

Sovin izziv

Koliko cerkva je poslikal Tone Kralj na Primorskem?

Poleg bogatega premičnega slikarskega in kiparskega opusa je Tone Kralj vzdolž slovenske zahodne etnične meje poslikal nad štirideset cerkva, kar ga postavlja v edinstven položaj, ne samo na evropski, ampak celo na svetovni umetnostni sceni.

Si vedel?
Niti ena cerkev, v kateri je Kralj ustvarjal, ni poslikana brez motiva antifašizma ali slovenske narodne simbolike.

Kako prepoznati Kraljev pečat?
Kraljeva Marija je ponavadi oblečena v slovenske nacionalne barve (belo, modro,
rdečo), Kristus ponazarja slovenski narod.

Kraljev Pilat večkrat nosi Mussolinijev obraz, njegovi pomočniki imajo v rokah fašistične
simbole (butaro in sekiro), oblečeni pa so v barve italijanske zastave (rdečo, belo,
zeleno).

Sv. Ciril in Metod sta predstavnika slovanske identitete, pogosto imata v rokah odprto
knjigo z besedilom v glagolici, ponazarjata pa zgodovinsko prisotnost Slovencev na tem
prostoru.

Zanimiva zgodovina cerkve
Škof Paolo Bisanti je leta 1583 med vizitacijo Posočja obiskal tudi kraj na sotočju Idrijce in Soče, saj so krajani nanj naslovili prošnjo za dovoljenje za zidavo nove cerkve, čeprav je vzpetinico nad sotočjem že krasila cerkev sv. Mavra (danes pokopališka cerkev). Ker je bil škof Bisanti po rodu iz Kotorja, je razumel tudi slovensko. Krajani so mu povedali, da bi novo cerkev želeli zidati pod sv. Mavrom - na Mirišču, saj naj bi že v starih časih prav tu stal gradič s cerkvijo sv. Lucije. Tu naj bi izvirala tudi voda, ki je zdravila bolne na očeh. Da pod zemljo na Mirišču ležijo ostanki starodavne cerkve, sta pričali tudi dve "prerokinji". Škof je preveril lokacijo in presenečen naletel na ostanke zidovja. Prošnjo je ugodno razrešil in na Mirišču so kmalu začeli z zidavo. Za tiste čase je bila to mogočna cerkev, ki so jo leta 1612 slovesno posvetili svetnici Luciji. Kraj ob sotočju Idrijce in Soče pa se je od tedaj imenoval Most pri Sv. Luciji in ne več Most Sv. Mavra kot doslej.

0
Aplikacija je dostopna v pokončnem prikazu!

Skozi čas

Aplikacija je dostopna samo na mobilnih napravah